Highlights

GEP VET Toolbox sa teší stále väčšiemu záujmu!

GEP VET Toolbox sa teší stále väčšiemu záujmu!

Ako už mnohí viete, starostlivo vyvinutý GEP VET Toolboxbol oficiálne spustený v prvej polovici tohoto roka a vlna trénerov z celej Európy začal pilotnú fázu testovania školiacich modulov slúžiacich na povzbudenie podnikateľského ducha. Po počiatočnom nadšení z pilotovania tréningov, sa GEP VET tím chce kritickejšie…