Официално стартиране на онлайн инструментариума GEP VET!